Üniversitemiz Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günü etkinlikleri kapsamında “Farklı Boyutlarıyla Şiddet” paneli düzenlendi.

SÜBİTAM Prof. Dr. İsmet BERBER Konferans Salonunda düzenlenen panele; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İNAN KILIÇ, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOÇAK, Öğr. Gör. Funda İNCE BAKİ, akademik personelimiz ve öğrencilerimiz katıldılar.

“Farklı Boyutlarıyla Şiddet” Panelinin moderatörlüğünü üstlenen Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İNAN KILIÇ, düzenledikleri panelle kadına şiddeti farklı boyutlarıyla işlemeyi amaçladıklarını belirtti. Ardından konuşan Sağlık Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Sayın Gül Sultan ÖZEREN, birey, aile ve toplum açısından ruh sağlığının boyutlarını ele alarak şiddetle ilişkisini değerlendirdi.

Daha sonra konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sayın Nuriye ÇELİK, şiddetin sosyolojik sebeplerini ve türlerini ele aldı.

Panelde son olarak konuşan İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sayın Muzaffer BARLAK da, İslam dininde kadına şiddeti yasaklayan ayet ve hadislerden örnekler vererek İslam’ın aile ilişkilerine ve kadına bakışını anlattı.