Sinop ÜniversitesiGenel Bilgiler

05.01.2015 tarihli 29227 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarına devam etmektedir.


Merkezimizin Amaçları

- Kadının toplumsal hayatın tüm alanında yer almasını sağlayacak eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak ve kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunmak,

- Sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini artırmak

- Üniversitelerin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile Kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayın çıkarmak ve konuyla ilgili kamu kuruluşlarıyla ve toplumla Üniversite arasında koordinasyonu sağlamak,

- Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek, kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve inceleme yapmak ve etkinliklerde bulunmak,

- Kadının değerlerinin ve statüsünün geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası birimlerle işbirliği içinde bulunmak, kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek ve çeşitli birim ve kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile kişisel araştırma projelerini desteklemek ve yürütmek.